ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
16
30
1
อบ.2
20
22
42
1
อบ.3
23
20
43
1
รวม อบ.
57
58
115
3
ป.1
20
20
40
1
ป.2
20
24
44
1
ป.3
20
14
34
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
7
12
19
1
ป.6
5
12
17
1
รวมประถม
89
95
184
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
153
299
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...