ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตองกาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
13
21
1
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
10
17
27
1
รวม อบ.
29
38
67
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
6
13
19
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
51
53
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
91
171
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...