ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
16
35
2
อบ.3
27
23
50
2
รวม อบ.
46
39
85
4
ป.1
24
18
42
2
ป.2
26
16
42
2
ป.3
21
14
35
2
ป.4
21
19
40
2
ป.5
16
22
38
2
ป.6
12
18
30
1
รวมประถม
120
107
227
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
146
312
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...