ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
23
51
2
อบ.3
22
15
37
1
รวม อบ.
50
38
88
3
ป.1
29
15
44
2
ป.2
24
17
41
2
ป.3
21
21
42
2
ป.4
14
24
38
2
ป.5
11
17
28
1
ป.6
23
9
32
2
รวมประถม
122
103
225
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
141
313
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...