ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
271
300
571
14
ม.2
242
267
509
14
ม.3
243
258
501
12
รวมมัธยมต้น
756
825
1,581
40
ม.4
303
376
679
16
ม.5
267
451
718
16
ม.6
239
462
701
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
809
1,289
2,098
48
รวมทั้งหมด
1,565
2,114
3,679
88
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...