ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
119
147
266
6
ม.2
111
125
236
6
ม.3
72
84
156
5
รวมมัธยมต้น
302
356
658
17
ม.4
120
230
350
9
ม.5
107
214
321
9
ม.6
96
131
227
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
323
575
898
26
รวมทั้งหมด
625
931
1,556
43
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...