ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
95
109
204
6
ม.2
114
126
240
6
ม.3
108
141
249
6
รวมมัธยมต้น
317
376
693
18
ม.4
125
248
373
10
ม.5
75
217
292
8
ม.6
112
212
324
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
312
677
989
28
รวมทั้งหมด
629
1,053
1,682
46
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...