ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
168
244
412
10
ม.2
170
205
375
10
ม.3
185
225
410
11
รวมมัธยมต้น
523
674
1,197
31
ม.4
146
247
393
10
ม.5
115
202
317
10
ม.6
145
236
381
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
406
685
1,091
31
รวมทั้งหมด
929
1,359
2,288
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...