ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
83
82
165
5
ม.2
98
95
193
5
ม.3
78
98
176
6
รวมมัธยมต้น
259
275
534
16
ม.4
52
56
108
4
ม.5
53
70
123
5
ม.6
49
81
130
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
154
207
361
15
รวมทั้งหมด
413
482
895
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...