ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ป้อก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
24
23
47
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
19
7
26
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
80
51
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
74
178
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...