ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ้อน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
21
21
42
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
6
15
21
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
51
65
116
6
ม.1
15
18
33
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
32
34
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
120
224
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...