ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
11
35
1
ม.2
16
16
32
1
ม.3
21
16
37
1
รวมมัธยมต้น
61
43
104
3
ม.4
3
8
11
1
ม.5
2
6
8
2
ม.6
5
3
8
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10
17
27
4
รวมทั้งหมด
71
60
131
7
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...