ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
16
31
1
ม.2
22
15
37
1
ม.3
13
15
28
1
รวมมัธยมต้น
50
46
96
3
ม.4
3
8
11
2
ม.5
5
3
8
1
ม.6
5
5
10
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
16
29
4
รวมทั้งหมด
63
62
125
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...