ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
94
111
205
7
ม.2
96
93
189
7
ม.3
100
102
202
6
รวมมัธยมต้น
290
306
596
20
ม.4
19
72
91
3
ม.5
13
48
61
3
ม.6
14
73
87
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
46
193
239
9
รวมทั้งหมด
336
499
835
29
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...