ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
14
28
2
ม.2
15
16
31
2
ม.3
13
16
29
2
รวมมัธยมต้น
42
46
88
6
ม.4
7
14
21
2
ม.5
17
13
30
2
ม.6
16
19
35
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
40
46
86
6
รวมทั้งหมด
82
92
174
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...