ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
42
40
82
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
5
13
18
1
รวมมัธยมต้น
20
24
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
76
146
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...