ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
339
183
522
12
ม.2
374
139
513
12
ม.3
378
151
529
12
รวมมัธยมต้น
1,091
473
1,564
36
ม.4
288
232
520
12
ม.5
292
208
500
12
ม.6
301
195
496
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
881
635
1,516
36
รวมทั้งหมด
1,972
1,108
3,080
72
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...