ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
335
187
522
12
ม.2
338
183
521
12
ม.3
374
136
510
12
รวมมัธยมต้น
1,047
506
1,553
36
ม.4
282
186
468
12
ม.5
288
231
519
12
ม.6
285
203
488
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
855
620
1,475
36
รวมทั้งหมด
1,902
1,126
3,028
72
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...