ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชานุบาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
32
27
59
2
อบ.2
72
70
142
5
อบ.3
63
67
130
5
รวม อบ.
167
164
331
12
ป.1
97
76
173
5
ป.2
126
110
236
6
ป.3
100
91
191
5
ป.4
106
91
197
5
ป.5
99
103
202
5
ป.6
91
91
182
5
รวมประถม
619
562
1,181
31
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
786
726
1,512
43
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...