ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซาวหลวง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
41
33
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
43
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...