ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไชยสถาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
8
0
8
1
รวม อบ.
12
4
16
3
ป.1
8
3
11
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
25
23
48
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
5
0
5
1
รวมมัธยมต้น
16
12
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
39
92
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...