ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถืมตอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
33
25
58
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
8
1
9
1
รวมมัธยมต้น
23
6
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
41
110
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...