ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
4
27
1
อบ.3
15
15
30
1
รวม อบ.
38
19
57
2
ป.1
13
14
27
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
15
15
30
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
24
15
39
1
รวมประถม
95
82
177
6
ม.1
14
9
23
1
ม.2
20
9
29
1
ม.3
15
8
23
1
รวมมัธยมต้น
49
26
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
182
127
309
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...