ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสองแคว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
18
39
1
อบ.3
18
12
30
2
รวม อบ.
39
30
69
3
ป.1
24
22
46
1
ป.2
20
20
40
1
ป.3
27
18
45
1
ป.4
22
16
38
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
23
23
46
1
รวมประถม
130
114
244
6
ม.1
22
13
35
1
ม.2
17
10
27
1
ม.3
10
13
23
1
รวมมัธยมต้น
49
36
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
218
180
398
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...