ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางเป๋ย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
16
34
1
อบ.3
21
14
35
1
รวม อบ.
39
30
69
2
ป.1
18
22
40
1
ป.2
19
20
39
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
16
22
38
1
ป.5
14
17
31
1
ป.6
25
21
46
1
รวมประถม
107
113
220
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
11
17
28
1
รวมมัธยมต้น
33
32
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
179
175
354
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...