ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
21
24
45
2
รวม อบ.
28
30
58
3
ป.1
45
24
69
2
ป.2
33
54
87
2
ป.3
63
52
115
3
ป.4
42
47
89
2
ป.5
54
47
101
3
ป.6
43
37
80
2
รวมประถม
280
261
541
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
308
291
599
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...