ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
9
13
22
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
14
5
19
1
รวมประถม
57
46
103
6
ม.1
12
7
19
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
24
16
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
71
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...