ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
5
10
15
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
50
45
95
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
18
19
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
64
132
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...