ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรธารวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
3
5
8
1
ป.2
10
1
11
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
29
19
48
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
2
1
3
1
รวมมัธยมต้น
10
14
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
33
72
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...