ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหอย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
19
32
1
อบ.3
24
19
43
1
รวม อบ.
37
38
75
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
14
3
17
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
6
19
25
1
รวมประถม
77
64
141
6
ม.1
9
13
22
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
24
32
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
134
272
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...