ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
1
6
7
1
รวมประถม
34
31
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
38
81
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...