ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
16
16
32
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
55
60
115
6
ม.1
1
9
10
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
15
22
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
98
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...