ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไค้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
10
12
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
8
17
25
2
ป.1
4
9
13
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
27
43
70
6
ม.1
3
4
7
1
ม.2
9
1
10
1
ม.3
3
7
10
1
รวมมัธยมต้น
15
12
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
72
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...