ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันทะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
9
14
23
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
37
43
80
6
ม.1
0
9
9
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
8
4
12
1
รวมมัธยมต้น
12
20
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
77
135
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...