ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำตวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
27
26
53
1
รวม อบ.
30
27
57
2
ป.1
22
16
38
1
ป.2
20
16
36
1
ป.3
12
22
34
1
ป.4
22
11
33
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
93
85
178
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
8
13
21
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
22
25
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
137
282
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...