ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำปาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
1
4
5
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
29
23
52
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
17
11
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
34
80
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...