ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพี้ใต้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
13
20
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
13
18
31
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
42
33
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
51
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...