ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
20
7
27
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
42
39
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
46
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...