ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
17
15
32
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
13
5
18
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
64
51
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
66
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...