ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
37
25
62
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
14
15
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
54
116
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...