ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
8
11
19
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
45
33
78
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
3
8
11
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
14
16
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
60
127
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...