ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
9
9
18
1
ป.1
10
10
20
1
ป.2
15
5
20
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
1
0
1
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
1
5
6
1
รวมประถม
41
34
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
43
93
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...