ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
6
4
10
3
ป.1
3
1
4
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
4
0
4
1
ป.4
2
0
2
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
15
7
22
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
0
2
2
1
ม.3
1
1
2
1
รวมมัธยมต้น
5
6
11
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
17
43
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...