ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดเค็ด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
6
4
10
1
ป.1
2
3
5
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
28
30
58
6
ม.1
3
7
10
1
ม.2
0
4
4
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
5
14
19
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
48
87
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...