ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
7
6
13
1
ม.2
6
9
15
1
ม.3
1
4
5
1
รวมมัธยมต้น
14
19
33
3
ม.4
2
8
10
2
ม.5
4
9
13
2
ม.6
3
6
9
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
9
23
32
6
รวมทั้งหมด
23
42
65
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...