ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
18
38
2
ม.2
25
20
45
2
ม.3
17
29
46
2
รวมมัธยมต้น
62
67
129
6
ม.4
12
25
37
2
ม.5
6
14
20
1
ม.6
5
14
19
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
53
76
5
รวมทั้งหมด
85
120
205
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...