ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
15
20
1
อบ.2
34
37
71
3
อบ.3
38
26
64
4
รวม อบ.
77
78
155
8
ป.1
44
44
88
4
ป.2
52
45
97
4
ป.3
39
37
76
4
ป.4
45
44
89
4
ป.5
47
29
76
3
ป.6
27
28
55
3
รวมประถม
254
227
481
22
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
331
305
636
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...