ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
20
33
2
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
28
28
56
3
ป.1
9
9
18
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
5
13
18
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
52
58
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
86
166
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...