ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
35
34
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
41
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...