ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
2
2
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
5
8
13
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
32
28
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
36
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...