ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
14
6
20
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
1
2
3
1
รวมประถม
31
32
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
38
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...