ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
38
43
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
57
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...