ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
7
13
20
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
13
19
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
30
45
75
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
17
23
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
77
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...