ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
1
4
5
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
38
34
72
6
ม.1
1
4
5
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
9
11
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
56
115
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...